González Lozano, Ricardo.

Bases de datos con Microsoft Access 2007 / Ricardo González Lozano. - 1a ed. - México : Alfaomega, 2009. - xvi, 381 p. : il. ; 24 cm.

9789701514085


Administración de bases de datos.
Microsoft Access.

QA76.9.D3 / G65 2009

Con tecnología Koha