Stempleski, Susan.

World link developing English fluency / World link : video course. Susan Stempleski - Boston : Thomson Heinle, 2006 - 108 p. : col. ill. ; 28 cm. + 1 DVD - World link .

Workbook

0759396426 (Book 2) 9780759396425 (Book 2) 141301075X (Book 2) DVD 9781413010756 (Book 2) DVD


Inglés--Textos para estudiantes extranjeros.
Inglés--Enseñanza--Estudiantes extranjeros.
English language--Textbooks for foreign speakers.

PE1128 / S84 2006

428.4

Con tecnología Koha